• czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
Start
czwartek, 09 lipca 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
NOWY CHODNIK W NIELUBI
czwartek, 28 maja 2020
Dobiegły końca prace związane z budową długo wyczekiwanego przez mieszkańców chodnika w m. Nielubia w pasie  drogi nr 100046D. Już dziś mieszkańcy Nielubi  poruszają się bezpiecznym ciągiem pieszym.

To jeden z kolejnych etapów inwestycji związanej z przebudową drogi, którą gmina rozpoczęła w 2019 r.

Po wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i renowacji odwodnienia wykonano chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 – prawa strona - do budynku nr 85.
Więcej…
 
APEL PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ŻUKOWICE
środa, 27 maja 2020
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zaleceniami dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w trosce o Państwa dobro i zdrowie, apeluję do Sołtysów i zainteresowanych osób o powstrzymanie się od osobistego uczestnictwa w XVIII sesji Rady Gminy Żukowice zwołanej na dzień 28.05.2020 roku.

Zainteresowani tematyką obrad będą mogli śledzić ich przebieg za pośrednictwem transmisji on-line na stronie  https://zukowice.sesja.pl/.
Więcej…
 
27 MAJA - DZIEŃ SAMORZĄDOWCA
środa, 27 maja 2020
 
ZAWIADOMIENIE – XVIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 26 maja 2020
Zawiadamiam,  że w dniu  28 maja 2020 r. o godz. 17:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4. Odpowiedzi na interpelacje.
5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nielubi za 2019 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach za 2019 rok.
Więcej…
 
50.000,00 zł z GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP DOBRZEJOWICE
poniedziałek, 25 maja 2020
Mamy kolejną, dobrą wiadomość: w odpowiedzi na wniosek wójta gminy, otrzymaliśmy informację, że Gmina Miejska Głogów również przyczyni się do zakupu samochodu bojowego i przekaże Naszej gminie na ten cel 50.000 złotych.

Informowaliśmy już Państwa, że w budżecie państwa dzięki staraniom władz gminy i wielu ludzi dobrej woli zostały zabezpieczone środki finansowe na zakup samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzejowicach – jednostki będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym w kwocie 560.000,00 zł.
Więcej…
 
BĘDZIE NOWA DROGA Z KŁODY W STRONĘ WITANOWIC- DO GRANICY GMINY
czwartek, 21 maja 2020
Wójt Gminy Żukowice  Krzysztof Wołoszyn podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z/s w Głogowie na  zadanie pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kłoda dz. nr 381".

Prace w ramach tego zadania zakładają wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na wzmocnionej podbudowie na długości 970 mb oraz szerokości 4,5 m wraz z obustronnym utwardzeniem przepuszczalnym pobocza na szer. 0,5 m. Wskazany zakres obejmuje odcinek zniszczonej, popękanej nawierzchni drogi od wyjazdu z Kłody do granicy z Gminą Gaworzyce.
Więcej…
 
ARiMR:OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MIJA 8 CZERWCA
czwartek, 21 maja 2020
Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.

W tym roku po raz kolejny rolnicy starający się o dopłaty bezpośrednie lub obszarowe mogą skorzystać z ułatwienia jakim jest możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r.
Więcej…
 
KONSULTACJE Z TERAPEUTĄ DS. UZALEŻNIEŃ
czwartek, 21 maja 2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi informuje, że Terapeuta ds. uzależnień Pan Stefan Domagała będzie przyjmował w każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 18.00 w świetlicy wiejskiej w Bukwicy.
 
PRACA INKANSENTA ZAWIESZONA - WAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCZYTU WODOMIERZY
środa, 20 maja 2020
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz pandemią wirusa SARS-CoV-2 ogłoszoną przez WHO troszcząc się o zdrowie mieszkańców Wójt Gminy Żukowice zarządził, że praca inkasenta zostaje zawieszona.

Aby umożliwić fakturowanie prosimy skontaktować się z :
- Urzędem Gminy na numer telefonu 76 831 42 41 lub
- inkasentem tel. 609 585 521 lub
- poprzez wiadomość SMS tel. 609 585 521 lub
- mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
podając imię, nazwisko i adres odbiorcy oraz stan wodomierza.
Więcej…
 
DOBIEGŁY KOŃCA PRACE REMONTOWE PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY W ŻUKOWICACH
wtorek, 19 maja 2020
Zakończył się remont placu przy Urzędzie Gminy w Żukowicach zakładający głównie rozwiązanie problemu zastoju wód opadowych związanych z brakiem odpowiedniego odwodnienia.

W ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej dokonano remontu nawierzchni placu oraz chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z wymianą odwodnienia liniowego. W ramach niniejszej inwestycji dokonano wymiany zniszczonej tablicy informacyjnej na nową oraz poprawiono estetykę schodów wejściowych do budynku oraz elementów otoczenia budynku
Więcej…
 
POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA POTRZEBUJĄCYCH
wtorek, 19 maja 2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi uprzejmie informuje, że w dniu 25.05.2020r. (poniedziałek) od godziny 13.00 będzie wydawana żywność dla osób posiadających wcześniej wydane skierowania uprawniające do odbioru żywności z programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) za pośrednictwem Caritas. Osoby uprawnione do pobierania w/w pomocy proszone są o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie do Żukowic (przy punkcie przyjęć Dzielnicowego).

W związku z panującą pandemią prosimy, by osoby odbierające żywność miały ubrane maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe i zachowały 1,5 m odstępu od innych oczekujących. W przypadku długiej kolejki prosimy oczekiwać w samochodach.
Więcej…
 
WYNIKI KONKURSU PN. „POMALUJ KOMIN W GMINIE – TWÓJ POMYSŁ NA SUPER MURAL"
piątek, 15 maja 2020
Informujemy, że Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Żukowice nr 4/2020  z dnia 15.01.2020 r. dokonała oceny prac konkursowych zgłoszonych przez uczniów Szkoły Podstawowej  w Nielubi i Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim w konkursie pn. „POMALUJ KOMIN W GMINIE – TWÓJ POMYSŁ NA SUPER MURAL"

W wyznaczonym w terminie do dnia 28.02.2020 r. zostało złożonych 18 prac w dwóch kategoriach wiekowych tj. klasy I-IV oraz klasy V-VIII, które podlegały ocenie.
Więcej…
 
POWSTANĄ KOLEJNE SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE NASZEJ GMINY
piątek, 15 maja 2020
Powstaną kolejne siłownie zewnętrzne na terenie Naszej Gminy. Dzięki wielu staraniom władz Gminy i współpracy z podmiotami zewnętrznymi powstaną dwie kolejne siłownie zewnętrzne tj. w miejscowości Słone i w miejscowości Nielubia.

W ramach współpracy firmy wykonają podbudowę pod siłownie zewnętrzne, natomiast Gmina zakupi urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. W miejscowości Słone siłownia powstanie tuż przy placu zabaw i boisku, natomiast w Nielubi siłownia powstanie na terenie szkoły tuż przy boisku szkolnym.

W m. Słone zamontowane zostaną następujące urządzenia: prasa nożna, biegacz, wioślarz, orbitrek, drabinka, ławka skośna oraz motyl. Natomiast w miejscowości Nielubia będą to: orbitrek, prasa nożna, wioślarz, biegacz, motyl, twister.
Więcej…
 
PRZYPOMINAMY O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO
czwartek, 14 maja 2020
Przypominamy, iż z dniem 1 stycznia 2020 roku nastąpiła
zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Żukowice.  

Nowy numer rachunku:
 

                                  BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE

                                Nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003

Więcej…
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA ODPADY
środa, 13 maja 2020
Uprzejmie informujemy, iż 15 maja 2020 roku upływa termin zapłaty należności za odpady za miesiąc kwiecień 2020 r.

Z uwagi na panującą w dalszym ciągu sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem, SOŁTYSI NIE BĘDĄ PRZYJMOWALI OPŁAT ZA ODPADY.

Opłaty za ODPADY należy dokonać bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Żukowice, w tytule przelewu wpisując: "ODPADY"

BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003
Więcej…
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁATY ZA PODATEK
środa, 13 maja 2020
Uprzejmie informujemy, iż 15 maja 2020 roku upływa termin zapłaty drugiej raty podatku za 2020 rok.

Z uwagi na panującą w dalszym ciągu sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem, SOŁTYSI NIE BĘDĄ PRZYJMOWALI OPŁAT ZA PODATEK.

Opłaty za podatek należy dokonać bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Żukowice, w tytule przelewu wpisując: "PODATEK"

BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003
Więcej…
 
POTRZEBNA KREW - JEŚLI MOŻESZ ZGŁOŚ SIE DO CENTRUM KRWIODAWSTWA I ODDAJ KREW
środa, 13 maja 2020
W związku z wyjątkową sytuacją i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych, rosnącym zapotrzebowaniem na krew ze szpitali  zwracamy się do  wszystkich Honorowych Dawców Krwi oraz wszystkich zdrowych osób o zgłaszanie się do Centrum Krwiodawstwa w celu oddania krwi.

Apelujemy do Państwa ! Mocno spadły nam stany krwi, a szczególnie potrzebne są grupy:  O Rh-, O Rh+, A Rh-, A Rh+, B Rh-

Krwi niestety nie można długo magazynować i pobrany koncentrat krwinek czerwonych może być przetoczony pacjentowi tylko przez 42 dni od pobrania, a koncentrat krwinek płytkowych ma termin ważności jedynie 5 dni, dlatego tak ważne jest regularne zgłaszanie się osób do oddawania krwi i pozyskiwanie nowych krwiodawców.
Więcej…
 
PODPISANO UMOWY W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA
wtorek, 12 maja 2020
Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn informuje, że podpisano umowy z wszystkimi osobami, które zadeklarowały chęć udziału i pozytywnie przeszły weryfikację wniosków w gminnym programie na przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła, w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Żukowice.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja starego źródła ciepła.

Dofinansowaniem jest objęta wyłącznie wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła:
Więcej…
 
ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY AUTOBUSÓW - INTERTRANS
poniedziałek, 11 maja 2020
Poniżej przedstawiamy wykaz kursów uruchamianych przez firmę INTERTRANS od poniedziałku 11.05.2020 roku.
 
od 11.05.2020 roku: kursy wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku

- 6:49 Kurów Wielki – Głogów przez Gostyń, Gaworzyce, Kłobuczyn, Nielubię
- 8:35 Przemków Huta ul. Topolowa - Głogów przez Radwanice, Nielubię
- 11:10 Głogów - Przemków Huta ul. Topolowa przez Nielubię, Radwanice
Więcej…
 
8 MAJA - DZIEŃ BIBLIOTEKARZA
piątek, 08 maja 2020
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 210
Top! Do góry