• czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
Start
piątek, 10 lipca 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
SORTUJ ŚMIECI - BĄDŹ EKO!
poniedziałek, 20 czerwca 2011

Image Od dnia 16. 06. 2011 roku Biblioteka Publiczna Gminy Żukowice zaczęła prowadzić zbiórkę i segregację odpadów (plastikowe butelki, puszki, makulatura). Celem akcji „Sortuj śmieci, robią to wszystkie dzieci” jest popularyzacja zachowań proekologicznych wśród najmłodszych oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych wyjaśniających potrzebę dbania o środowisko. W zamian za zgromadzone odpady zorganizowana zostanie wycieczka/ wyjazd z osobami aktywne uczestniczącymi w tym przedsięwzięciu. Przeprowadzone zostaną również konkursy i zabawy o tematyce ekologicznej. 
Akcję prowadzi Biblioteka Publiczna w Nielubi oraz firma Becker Polska Sp. z o. o. 
SORTUJ ŚMIECI, ROBIĄ TO WSZYSTKIE DZIECI. BĄDŹ EKO!!! PRZYNIEŚ DO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIELUBI: MAKULATURĘ, PUSZKI, PLASTIKOWE BUTELKI. Zapraszamy do udziału ! 

 
IX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE.
piątek, 17 czerwca 2011

Image Zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca  2011 r. o godz. 10 00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się IX zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice  z następującym porządkiem  obrad :

Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT.
piątek, 17 czerwca 2011

Image Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego pt. „Moja przyszłość” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  W związku z powyższym Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów:
1. Kurs pomoc kuchenna dla 4 osób
2. Kurs pielęgnacja terenów zielonych  dla 4osób 

TREŚĆ OFERTY DO POBRANIA

 
GOPS - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
piątek, 17 czerwca 2011

Image Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi jako autor projektu „Moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: „Indywidualne i grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego” dla 4 osób – uczestników projektu systemowego pod nazwą: „Moja przyszłość”

 ZAPROSZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 
OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.
piątek, 17 czerwca 2011

Image Ogłoszenie Kierownika GOPS z/s w Nielubi o ofercie pracy na stanowisko pracownicze - opiekunka.

Więcej…
 
OGŁOSZENIE O TRYBIE I TERMINIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W GŁOGOWIE.
środa, 15 czerwca 2011

ImageWójt Gminy Żukowice  informuje, że zgodnie z art. 162 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070, z późn. zm.), w dniu 30 czerwca 2011 roku upływa termin zgłaszania Radzie Gminy Żukowice  kandydatów na ławników. Rada Gminy Żukowice  do dnia 31 października 2011 r.  winna  dokonać wyboru  2 ławników do Sądu Rejonowego w Głogowie.

Więcej…
 
KOMUNIKAT GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO
piątek, 10 czerwca 2011
 
ImageGminny Komisarz Spisowy uprzejmie informuje, iż w dniach  od  13 - 16 czerwca 2011 roku odbędą się ,,dni otwarte,, Urzędu Gminy Żukowice,  w celu umożliwienia mieszkańcom tut. gminy dokonania samospisu internetowego w zakresie
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.


Więcej…
 
PIKNIK RODZINNY "WYGRAJ ZDROWIE"
środa, 08 czerwca 2011
(kliknij na plakat aby powiększyć)

 
PIKNIK RODZINNY "MOŻNA INACZEJ"
środa, 08 czerwca 2011

Image Dnia 4 czerwca 2011 roku w Szkole Podstawowej imienia Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi odbył się piknik rodzinny. Tradycją placówki jest organizacja wspólnych spotkań. W tym roku impreza odbyła się pod hasłem „Można inaczej”. Piknik był podsumowaniem pracy profilaktyczno – wychowawczej, która skupiona była na ukazywaniu pozytywnych stron różnych obszarów życia, zachowań innych niż te, które nam szkodzą. W trakcie spotkania uczniowie wraz ze swoim rodzicami wykonywali zdrowe przekąski przede wszystkim surówki i sałatki.
„Można inaczej” czyli można bezpiecznie spędzić wakacje – do tego zachęcały prace plastyczne uczniów, które zostały nagrodzone przez organizatorów konkursu – dzielnicowego Krzysztofa Kwiatek oraz wójta gminy Żukowice Krzysztofa Wołoszyn.

GALERIA ZDJĘĆ

 
DZIEŃ DZIECKA W DOBRZEJOWICACH.
środa, 08 czerwca 2011

Image W dniu 01.06.2011r. w miejscowosci Dobrzejowice sołtys Michał Ziober wraz z przewodniczącą KGW Iwoną Szymoniak zorganizowali Dzień Dziecka. Podczas całego popołudnia dzieci mogły zobaczyć wiele atrakcji przygotowanych specjalnie na ten wyjątkowy dzień. O 13.00 można było oglądnąć i dowiedzieć się o zagrożeniach związanych z niewybuchami znajdującymi się w ziemi-pokaz i wykład na ten temat przekazali żołnierze z 4 Batalionu Inżynieryjnego z Głogowa.

Więcej…
 
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
środa, 08 czerwca 2011
Image Szkoła Podstawowa
im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi
publikuje listę podręczników na rok szkolny 2011/2012
Zestaw podręczników
 
PROPOZYCJA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH.
wtorek, 07 czerwca 2011

Image Przedstawiamy Państwu ofertę Stowarzyszenia CIVIS Europae dotyczącą funkconowania przedszkoli od 1 września 2011 roku. Zainteresowanych rodziców lub opiekunów prosimy o zgłaszanie dzieci w punktach przedszkolnych w Brzegu Głogowskim i Nielubi do dnia 18.06.2011r. w godzinach 8.00 do 13.00. Warunki dotyczące  oferty stowarzyszenia:

Więcej…
 
POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
poniedziałek, 06 czerwca 2011

Image W dniu 7 czerwca  2011 r. o godz. 8:00 w pokoju Nr 11  Urzędu Gminy  Żukowice , odbędzie   się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żukowice .

 
POMÓŻ WYBUDOWAĆ PLAC ZABAW W NASZEJ GMINIIE!
poniedziałek, 06 czerwca 2011

 


Z okazji 100 urodzin NIVEA spełnia marzenia i buduje 100 placów zabaw. Place zostaną wybudowane w lokalizacjach, które otrzymają największą ilość głosów na www.NIVEA.pl

Nasza lokalizacja to teren przy boisku sportowym w miejscowości SZCZEPÓW

Głosować można  od 6 czerwca do 31 października 2011 po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się na swoje konto, będzie można oddać codziennie jeden głos na wybrany plac zabaw, zgłoszony przez Naszą Gminę.  TO CZY PLAC ZABAW POWSTANIE ZALEŻY TYLKO OD NAS – DLATEGO – ODDAJ GŁOS CODZIENNIE

Wejdź TUTAJ i oddaj swój głos na naszą gminę!!

 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO.
czwartek, 02 czerwca 2011

Image Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu na wniosek EWG Żukowice Sp. Z o.o. w Legnicy, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn. Budowa linii kablowej 30kV wraz z linią światłowodową, zlokalizowanej na tereni gminy Żukowice obręb Brzeg Głogowski. 

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
czwartek, 02 czerwca 2011
ImageWójt Gminy Żukowice działając na podstawie art. 35 i art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 02 czerwca 2011r. do 23 czerwca 2011 r. wykaz nieruchomości z ternu gminy Żukowice przeznaczonych do zbycia i wydzierżawienia.
Zarządzenie 37/2011 (Żukowice,Brzeg Głogowski, Kłoda)
Zarządzenie 38/2011 (Nielubia)
Zarządzenie 39/2011 (Nielubia dzierżawa)
 
POSIEDZENIE KOMISJI.
środa, 01 czerwca 2011

Image W dniu 2 czerwca  2011 r. o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy  Żukowice , odbędzie   się  wspólne   posiedzenie  Komisji   Gospodarczo-Budżetowej i   Społeczno- Samorządowej Rady Gminy  Żukowice z następującym porządkiem obrad :

1. Zaopiniowanie  uchwał  na  sesję:
 1) zmiany w budżecie gminy.
 2) wykonania budżetu gminy i  sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz  wniosek w sprawie absolutorium.
 3) zatwierdzenia taryf za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzanie ścieków  na terenie Gminy Żukowice.
 4) sprzedaży  działek gminnych oraz  dzierżawy nieruchomości  na terenie gminy,
 5) opłat za cmentarze komunalne
2. Plany zagospodarowania przestrzennego – zaopiniowanie projektów uchwał – Pan Wiland
3. Sprawy różne.

 
BEZPŁATNA KOLONIA LETNIA.
wtorek, 31 maja 2011

Image Kuratorium Oświaty we Wrocławiu dokonało podziału kwoty uzyskanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych, z terenów wiejskich. Informujemy ,  iż 16 marca 2011 r. złożono  wniosek na 111 miejsc ( w tym: 73 dzieci i młodzież z rodzin korzystających z pomocy społecznej i 38 dzieci i młodzież spełniających kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W wyniku podziału  przez Kuratorium Oświaty na teren gminy Żukowice przypadło 16 miejsc na bezpłatne kolonie dla dzieci w wieku 7-15 lat zorganizowane w: Ośrodku Kolonijnym w Pobierowie, ul. Leśna 4, 72-346 Pobierowo w terminie od 24.06 do 7.07.2011 r. 

Więcej…
 
DZIEŃ DZIECKA W GLINICY.
wtorek, 31 maja 2011

ImageZ okazji ,,Dnia Dziecka” w Glinicy (28 maja) odbyła się zabawa dla dzieci z m. Glinica i Zabłocie. Zabawę zorganizowali swoim najmłodszym mieszkańcom sołtysi Zabłocia i Glinicy: Teresa Woźniak i Paweł Kotlicki, przy pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej  z m. Glinica. W programie imprezy nie zabrakło atrakcji i niespodzianek.

Więcej…
 
DZIEŃ MATKI I OJCA W NIELUBI
poniedziałek, 30 maja 2011
Image
Dnia  21.05.2011 r. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich zorganizowały „ Dzień Matki i Dzień Ojca”. W imprezie  wzięły udział matki oraz ojcowie z miejscowości Nielubia. Uroczystość uświetniły występy  dzieci z przedszkola w Nielubi , Karolina Gródecka oraz  Małgorzata  Geisler. Dla wszystkich uczestników Panie przygotowały poczęstunek.

Zdjęcia z uroczystości
 
<< pierwsza < poprzednia 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 następna > ostatnia >>

Strona 197 z 210
Top! Do góry